สมัครสมาชิก สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

สมาชิกสามัญ (Agency ONLY) บำรุงสมาคมเป็นรายปีๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
Agency Member – ฿20,000 / Year
สมาชิกวิสามัญองค์กร บำรุงสมาคมเป็นรายปีๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
General Member – ฿10,000 / Year
สมาชิกวิสามัญบุคคล บำรุงสมาคมเป็นรายปีๆ ละ ๕๐๐ บาท หรือตลอดชึพ ๓,๐๐๐ บาท
Individual Member – ฿500 / Year or Lifetime ฿3,000
สมัครสมาชิก

ก่อตั้งสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

ประกาศก่อตั้งสมาคมโฆษณาดิจิทัล(ประเทศไทย)อย่างเป็นทางการ

การเติบโตของวงการโฆษณาดิจิทัลทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทในไทยได้ให้บริการด้านโฆษณาดิจิทัลมามากกว่า 10 ปี จนถึงปัจจุบัน กลุ่มคนในแวดวงโฆษณารวมถึงเจ้าของแบรนด์สินค้า ต่างเห็นความสำคัญของสื่อดิจิทัลว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อหลักในการทำการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายคนไทย และเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการให้บริษัทโฆษณาและนักโฆษณาด้านดิจิทัลมีทิศทางการบริหารโฆษณาดิจิทัลในทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัท อุตสาหกรรม และผู้บริโภค ทางกลุ่มผู้ก่อตั้งจึงร่วมพิจารณาก่อตั้งสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) ขึ้นอย่างเป็นทางการ


#เเนะนำอาชีพ digital agency