Advertising Spending Mid-Year 2017

thumb200x165
สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) ร่วมกับ กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) เปิดเผยตัวเลขมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของปี 2560  ในงานสัมมนาประจำปีของสมาคมฯ หรือ DAAT DAY Digital 4.0 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยการเก็บข้อมูลจาก 22 มีเดียเอเยนซี่ชั้นนำของประเทศไทย  พบว่าครึ่งปีแรกมีการใช้จ่ายงบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลอยู่ที่ 6,086 ล้านบาท และตัวเลขคาดการณ์ ณ สิ้นปี 2560 น่าจะสูงถึง 12,000 ล้านบาท  หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 29% เมื่อเทียบกับปี 2559 ทั้งนี้เป็นผลจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสื่อดิจิทัลที่แปรผันตามพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่เติบโตสูงเช่นกัน อุตสาหกรรมที่มีเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลสูงเป็น 2 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มสินค้าประเภทโทรคมนาคมและการสื่อสาร และกลุ่มยานยนต์ สำหรับกลุ่มสินค้าประเภทโทรคมนาคมและการสื่อสารมีการลงโฆษณาดิจิทัลมากที่สุดมีการคาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2560 จะมีเม็ดเงินสะพัดถึง 1,300 ล้านบาท  การเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มสินค้านี้เป็นผลจากพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทย รวมถึงการแข่งขันอย่างเข้มข้นของค่ายโทรศัพท์ต่างๆ ที่หันมาสื่อสารกับผู้บริโภคบนช่องทางดิจิทัลมากขึ้น Continue Reading

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) มั่นใจเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัล ปี 2560 ทะลุหนึ่งหมื่นล้านบาท

thumb200x165
สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ร่วมกับ กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) บริษัทวิจัยชั้นนำเผยผลสำรวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของปี 2559-2560 จาก 25 ดิจิทัลเอเจนซี่ชั้นนำ โดยผลการสำรวจในเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2559 มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่ารวมกว่า 9,477 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 17% และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 24% ในปี 2560 ผลสำรวจพบว่า ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้งบโฆษณากับสื่อดิจิทัลมากที่สุดในปี2559 อันดับหนึ่งยังคงเป็นกลุ่มสื่อสารที่ใช้งบกว่า 1,011 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ 833ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 798 ล้านบาท กลุ่มยานยนต์ 733 ล้านบาท และอันดับห้าคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์แดรี่โปรดักส์ (ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนม) 488 ล้านบาท ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลเพิ่มในมูลค่าสูงที่สุดเทียบจากปี 2558 คือ กลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ซึ่งใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 482 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มเครื่องสำอาง และกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ที่ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 245 ล้านบาท และ Continue Reading

DAAT เผยผลสำรวจงบการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลปี 2559 โตตามเป้า

photo1
สมาคมโฆษณาดิจิทัล(ประเทศไทย) ร่วมกับ ทีเอ็นเอส บริษัทวิจัยชั้นนำเผยผลสำรวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของปี 2559 ซึ่งเก็บข้อมูลจาก 24 เอเยนซี่ชั้นนำ โดยผลสำรวจพบว่าเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลในปีนี้มูลค่ารวมกว่า 9,883ล้านบาท เติบโตขึ้น22% จากปี 2558 ผลสำรวจช่วงครึ่งแรกของปี 2559มีการใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลไปแล้วกว่า 4,732ล้านบาท และคาดว่างบใช้จ่ายผ่านสื่อดิจิทัลในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้มากกว่าช่วงครึ่งปีแรก ในปี 2559 นี้ ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มใช้งบโฆษณาลงกับสื่อดิจิทัลมากที่สุด คือ กลุ่มยานยนต์ 1,011 ล้านบาท ซึ่งขยับแซงหน้ากลุ่มสื่อสารซึ่งเป็นผู้นำมาโดยตลอด ตามด้วยกลุ่มเครื่องประทินผิว 974 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่มสื่อสาร ซึ่งเคยเป็นอันดับ1ปรับลดการใช้มาอยู่อันดับ 3  มูลค่า 915 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ 627 ล้านบาท และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม 529 ล้านบาท ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลเพิ่มในมูลค่าสูงที่สุดเทียบจากปี 2558 คือ กลุ่มเครื่องประทินผิว ซึ่งใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 379 ล้านบาท ผลสำรวจยังระบุด้วยว่าโฆษณาในรูปแบบเฟซบุ๊ก(Facebook)  ยังคงเป็นประเภทของการใช้สื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยครองส่วนแบ่ง 29% จากงบโฆษณาทั้งหมด และมียอดการใช้เพิ่มขึ้นถึง49% จากปี 2558 รองลงมาคือวีดีโอออนไลน์ที่ครองส่วนแบ่ง 17%  ส่วนไลน์(LINE) มีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง131% จากปี Continue Reading

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ร่วมกับ ทีเอ็นเอส บริษัทวิจัยชั้นนำเผยผลสำรวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2558

Photo 1
โดยพบว่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลรวมทั้งปียังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่ารวมกว่า 9,869 ล้านบาทเติบโตขึ้น62% จาก 6,113 ล้านบาทในปี 2557 และถือว่าขยายตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นปีซึ่งตัวเลขในรายงานครั้งก่อนระบุไว้ราว 8,134 ล้านบาท โดยงบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปีนี้แบ่งออกเป็นช่วงครึ่งแรกของปี ซึ่งมีการใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลไปจริงแล้วกว่า 4,128 ล้านบาท และคาดว่างบใช้จ่ายผ่านสื่อดิจิทัลในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้มากกว่าช่วงครึ่งแรกของปีทั้งนี้ เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในช่วงครึ่งแรกของปีมีมูลค่ารวมราว 4,128 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนราว 7% เมื่อเทียบจากภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อหลัก ผลสำรวจยังระบุด้วยว่าโฆษณาในรูปแบบดิสเพลย์แอดเวอร์ไทซิ่ง(DisplayAdvertising)  เฟซบุ๊ก(Facebook) และวิดีโอออนไลน์ยังคงเป็นประเภทของการใช้สื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนประเภทของการใช้สื่อออนไลน์ที่ครองส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ Facebook เพิ่มขึ้นสูงสุดจาก 16% ในปี 2557 เดิมคาดการณ์ว่าจะมีการใช้จ่ายมากขึ้นเป็น 16.5% แต่กลับเพิ่มขึ้นเป็น 21.4% และประเภทของการใช้สื่อออนไลน์ที่ครองส่วนแบ่งลดลงเด่นชัดที่สุด คือ เสิร์จ(search) ลดลงตามความคาดหมายจาก 21% ในปี 2557 เดิมคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ 19.7% แต่กลับลงเหลือราว 13% ในปี 2558 นี้ ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มใช้งบโฆษณารวมกับสื่อดิจิทัลมากที่สุด คือ กลุ่มสื่อสารที่ 1,302 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มยานยนต์ 969 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 665ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผม 583 ล้านบาท และกลุ่มการเงินและธนาคาร Continue Reading

DAAT เผยข้อมูลทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัล ปี 2557 – 2558

photo1
สมาคมโฆษณาดิจิทัล(ประเทศไทย) ร่วมกับ ทีเอ็นเอส บริษัทวิจัยชั้นนำเผยผลสำรวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของปี 2557-2558 โดยผลการสำรวจพบว่า งบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่ารวมกว่า6,115 ล้านบาทเติบโตขึ้นจากปีก่อน44% หรือเทียบเท่า4,248 ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า33% ในปี 2558 โดยเฉพาะในส่วนของสื่อวีดีโอและเฟซบุ๊กมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแทนที่ดิสเพลย์

DAAT Digital Media Spending Report 2014

2014
รายงานล่าสุดจากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลในทุกประเภท โดยในปี 2556 มีการเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลรวม 4,248 ล้านบาท เติบโตขึ้น 52.59% จากปีก่อนหน้า และได้คาดการณ์งบประมาณโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2557 ที่ 5,863 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปี2556 เท่ากับ 38.03% ทั้งนี้สัดส่วนของเงินโฆษณา ในปี 2556 ยังคงอยู่ที่ 3.56% เทียบกับงบโฆษณาโดยรวมทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 4% ภายในปี 2557 นี้

DAAT เผยข้อมูลทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัล ปี 2556

daat2556
รายงานล่าสุดจากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลในทุกประเภท โดยในปี 2555 มีการเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลรวม 2,783 ล้านบาท เติบโตขึ้น 38.84% จากปีก่อนหน้า และได้คาดการณ์งบประมาณโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2556 ที่ 3,733 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีปัจจุบันเท่ากับ 34.12% ทั้งนี้สัดส่วนของเงินโฆษณา ในปี 2555 ยังคงอยู่ที่ 2.34% เทียบกับงบโฆษณาโดยรวมทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ภายในปี 2556 นี้

DAAT เผยข้อมูลภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัลในปี 2554 และครึ่งปีแรกของปี 2555

Ad_Spend2012-1
DAAT ได้ทำการสำรวจตัวเลขของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลสำหรับ ปี 2554 อยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านบาท ทั้งยังสำรวจรายงานจากครึ่งปีแรกของปี 2555 อยู่ที่ 1.2 พันล้านบาท ทั้งนี้ DAAT ยังคาดการณ์ตัวเลขทั้งปีของปี 2555 ไว้ที่ 3 พันล้านบาทซึ่งคาดว่าธุรกิจโฆษณาดิจิทัลจะเติบโตขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบกับปี 2554...

Parse error: syntax error, unexpected ':' in C:\Inetpub\vhosts\daat.in.th\httpdocs\wp-content\themes\theme1347\footer.php on line 4848