กลุ่มบริษัทด้านสื่อดิจิทัล ประกาศก่อตั้งสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) อย่างเป็นทางการ

กลุ่มบริษัทด้านสื่อดิจิทัล ประกาศก่อตั้งสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) อย่างเป็นทางการ

การเติบโตของวงการโฆษณาดิจิทัลทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง   โดยบริษัทในไทยได้ให้บริการด้านโฆษณาดิจิทัลมามากกว่า 10 ปี จนถึงปัจจุบัน กลุ่มคนในแวดวงโฆษณารวมถึงเจ้าของแบรนด์สินค้า  ต่างเห็นความสำคัญของสื่อดิจิทัลว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อหลักในการทำการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายคนไทย

กลุ่มบริษัทโฆษณาด้านสื่อดิจิทัลต่างให้ความสำคัญของสื่อใหม่นี้ และมองเห็นถึงการเติบโตในอนาคต ซึ่งรวมถึงความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ที่นักโฆษณาต่างสามารถช่วยกันสนับสนุนให้โฆษณาดิจิทัลนี้ ก้าวไกลต่อไปได้ในอนาคต  และเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการให้บริษัทโฆษณาและนักโฆษณาด้านดิจิทัลมีทิศทางการบริหารโฆษณาดิจิทัลในทางเดียวกัน   เพื่อประโยชน์ของบริษัท อุตสาหกรรม และผู้บริโภค  ทางกลุ่มผู้ก่อตั้งจึงร่วมพิจารณาก่อตั้งสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) ขึ้นอย่างเป็นทางการ

วัตถุประสงค์ ของการก่อตั้งสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) คือ

 1. เพื่อเผยแพร่คุณค่าของงานโฆษณาดิจิทัล สร้างความน่าเชื่อถือ ให้ความรู้และพัฒนาบุคคลากรในอุดสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลให้มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานโฆษณาดิจิทัล และขยายความต้องการของงานโฆษณาดิจิทัลในตลาดธุรกิจโฆษณา
 2. เพื่อผดุงเกียรติ สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน ระหว่างสมาชิก รวมทั้งเพิ่มพูนมาตราฐาน ข้อกำหนดต่างๆ ในวิชาขีพ และจริยธรรมของการโฆษณาดิจิทัล

 

ทั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมจึงมีมติแต่งตั้งให้ คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม  และร่วมกันก่อตั้งสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)  โดยมีสำนักงานสมาคมตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น G ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

รายชื่อสมาชิกของสมาคม

 1. ไอโซบาร์
 2. อะแด็ปเตอร์ ดิจิทัล
 3. แมคฟิว่า
 4. นิว มีเดีย พลัส
 5. เอ็มอินเตอร์แอคชั่น
 6. สตาร์คอมมีเดียเวสท์
 7. เฟล็คซ์มีเดีย
 8. เอ็ม อาร์ เอ็ม
 9. เซนิธออพติมีเดีย
 10. ออมนิคอม มีเดีย กรุ๊ป

รายชื่อคณะกรรมการชุดแรกของสมาคม

 1. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์                        นายกสมาคม
 2. นาย แนม โด (Nam Do)                   อุปนายก
 3. นายศุภชัย ปาจริยานนท์                     เหรัญญิก
 4. นางสาวพัชรี เพิ่มวงศ์อัศวะ                 เลขานุการ
 5. นางสาวนฐมน ก้องธนานนท์               รองเลขานุการ
 6. นางสาวณธิดา รัฐธนาวุฒิ                    ประชาสัมพันธ์
 7. นายอรรถวุฒิ ทองยืน                          กรรมการ
 8. นายคมจักร กำธรพลินี                         กรรมการ
 9. นางสาว แจ๊คกี้ หวัง (Jackie Wang) กรรมการ
 10. นายศมา สุภพันธ์                                  กรรมการ
 11. นางสาวสุภาพร จ่างเจริญ                    กรรมการ
 12. นายศุภฤกษ์ ตั้งเจริญศิริ                      กรรมการ

 

สัญลักษณ์ของสมาคมฯ

ปัจจุบันใช้สัญลักษณ์ของสมาคม เป็นสามแม่สีหลักของสื่อโฆษณาดิจิทัล คือ สีเขียว สีน้ำเงิน และสีแดง  ซึ่งเป็นสีที่สามารถผสมผสานให้กลายเป็นสีอื่นๆ ต่างๆ มากมาย  เปรียบเสมือนความไร้ขีดจำกัดในการนำสิ่งที่เรามี หรือสื่อการตลาดมาสร้างสรรค์งานได้มากมาย  โดยเอาเครื่องหมายลูกศรที่เปรียบเหมือนเป็นสื่อดิจิทัลออนไลน์ และใช้ลักษณะตัวหนังสือที่เป็นทางการเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายธนพัฒน์  ปัญญาดิลก

ผู้จัดการ

Email: pr@daat.in.th


Parse error: syntax error, unexpected ':' in C:\Inetpub\vhosts\daat.in.th\httpdocs\wp-content\themes\theme1347\footer.php on line 4848