DAAT เผยข้อมูลภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัลในปี 2554 และครึ่งปีแรกของปี 2555

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) / DAAT ได้ทำการสำรวจตัวเลขเม็ดเงินธุรกิจโฆษณาดิจิทัลในปี 2554 และครึ่งปีแรกของปี 2555 ในตลาดโฆษณาของไทย พร้อมทั้งสำรวจตัวเลขในการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลโดยแยกตามแพลทฟอร์มของการใช้สื่อออนไลน์ แต่ละประเภท

DAAT ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2555 โดยกลุ่มคนโฆษณาซึ่งมาจากดิจิทัลเอเยนซีชั้นนำของไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทและอุตสาหกรรมออนไลน์ รวมถึงผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อยกระดับธุรกิจโฆษณาดิจิทัล  โดย DAAT ได้ทำการสำรวจตัวเลขของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลสำหรับ ปี 2554 อยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านบาท ทั้งยังสำรวจรายงานจากครึ่งปีแรกของปี 2555 อยู่ที่ 1.2 พันล้านบาท  ทั้งนี้ DAAT ยังคาดการณ์ตัวเลขทั้งปีของปี 2555 ไว้ที่ 3 พันล้านบาทซึ่งคาดว่าธุรกิจโฆษณาดิจิทัลจะเติบโตขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบกับปี 2554

นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และซีอีโอของ mInteraction, คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ กล่าวว่า “การเติบโตของตลาดที่มีความแข็งแรงแม้จะมีสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ เราทุกคนผ่านประสบการณ์การถูกตัดงบประมาณในช่วงปลายปีที่ผ่านมาและการลงทุนที่ชะลอตัวในเดือนมกราคม อย่างไรก็ตามในเดือนมีนาคมนักการตลาดเริ่มที่จะกลับมาลงทุนและเน้นหนักมาทางการโฆษณาแบบดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของธุรกิจโฆษณาระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งโฆษณาดิจิทัลนี้ไม่ได้เติบโตขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังผลักดันให้ธุรกิจโฆษณาทั้งหมดเติบโตตามด้วย”

ในส่วนของภาคธุรกิจที่มีการเติบโตเร็วที่สุด ได้แก่ภาคการเงินและการประกันภัย ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หากเมื่อพูดถึงส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดของการโฆษณาแบบดิจิทัล ได้แก่สินค้าอุปโภคบริโภค  ทั้งนี้ DAAT ยังได้สำรวจตัวเลขของโฆษณา ดิจิทัลตามประเภทของการใช้สื่อออนไลน์ ผลการสำรวจพบว่า Display Ad, Creative production, และการใช้ Search ยังเป็นสื่อหลักในการใช้งบประมาณออนไลน์ ในขณะที่สื่ออื่นๆเช่น Social หรือ Mobile เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

 

Download Report

2011 and 2012 Digital Ad Spend PDF 330 KB

 

DAAT Presents Digital Advertising Spend for 2011 and First Half of 2012

A new report by the Digital Advertising Association of Thailand examines the digital advertising spend for 2011 and the first half of 2012 in the Thai market as well as the industry spending across all categories online. DAAT Thailand was established in June comprised of experts from leading digital advertising agencies to benefit companies and consumers while elevating the industry as a whole. DAAT estimated the industry spending for Y2011, across category combinations, at approximately THB 2 billion. Also of particular interest is the report’s examination of the half year spend of Y2012 at THB 1.2 billion. DAAT also projected the full year spend of 2012 at THB 3 billion, equaled to 50% growth compared to the previous year.

DAAT President, founding members and CEO of mInteraction, Siwat Chawareewong said, “The market growth is strong despite the huge flood situation. We all have experienced a drastic budget cut at the end of last year and slow investment in January. However, right in March, the marketers started to invest heavily and digital advertising is now their focus. This also aligned with the regional and global trend in the way digital advertising is now not only growing in itself but also driving the total advertising growth.”

In terms of the fastest growing sector, the finance and insurance category has been increasing exponentially over the past few years. When it comes to biggest share of spending, preference for digital advertising is highest in particular for consumer goods. DAAT also ran spending breakdowns for digital advertising disciplines accordingly. Digital advertising has the greatest variety across the disciplines. Display, creative production, and search are the dominant choice while others opt for social, mobile, among others.


Parse error: syntax error, unexpected ':' in C:\Inetpub\vhosts\daat.in.th\httpdocs\wp-content\themes\theme1347\footer.php on line 4848