สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) มั่นใจเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัล ปี 2560 ทะลุหนึ่งหมื่นล้านบาท

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ร่วมกับ กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) บริษัทวิจัยชั้นนำเผยผลสำรวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของปี 2559-2560 จาก 25 ดิจิทัลเอเจนซี่ชั้นนำ โดยผลการสำรวจในเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2559 มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่ารวมกว่า 9,477 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 17% และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 24% ในปี 2560

ผลสำรวจพบว่า ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้งบโฆษณากับสื่อดิจิทัลมากที่สุดในปี2559 อันดับหนึ่งยังคงเป็นกลุ่มสื่อสารที่ใช้งบกว่า 1,011 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ 833ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 798 ล้านบาท กลุ่มยานยนต์ 733 ล้านบาท และอันดับห้าคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์แดรี่โปรดักส์ (ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนม) 488 ล้านบาท ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลเพิ่มในมูลค่าสูงที่สุดเทียบจากปี 2558 คือ กลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ซึ่งใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 482 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มเครื่องสำอาง และกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ที่ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 245 ล้านบาท และ 203 ล้านบาทตามลำดับ

สำหรับปี 2560 คาดการณ์ว่าแนวโน้มที่เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลจะปรับตัวสูงขึ้นอีก 24% ซึ่งจะทำให้มูลค่าตลาดสื่อโฆษณาดิจิทัล แตะหนึ่งหมื่นล้านบาท (ราว 11,774 ล้านบาท) ภายในเวลาเพียง 6 ปีที่เริ่มทำการสำรวจ โดยมีการคาดการณ์ว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอาจมีการใช้งบโฆษณาดิจิทัลเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้จ่ายสูงถึง 1,089 ล้านบาท แซงหน้ากลุ่มสื่อสารที่ครองแชมป์อันดับหนึ่งมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว มีการแข่งขันกันอย่างสูง และช่องทางโฆษณาดิจิทัลเป็นช่องทางที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีการจัดสรรงบประมาณโฆษณามาใช้ในช่องทางนี้เพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2559 และจะยังคงต่อเนื่องไปในปี 2560

นอกจากนี้กลุ่มเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ เป็นอีกกลุ่มที่น่าจับตามองในปี 2560 เนื่องจากได้มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลในปี 2559 สูงถึง 833 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าในปี 2558 ที่ 351 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 137% และคาดการณ์ว่าจะยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องในปี 2560 นี้

ในส่วนของการสำรวจประเภทสื่อดิจิทัลในปี 2559 ที่ผ่านมาพบว่า Facebook ยังคงครองความเป็นแชมป์ โดยครอบครองส่วนแบ่งงบโฆษณาดิจิทัลสูงที่สุด ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่สองโดยครอบครองส่วนแบ่งสูงถึง 29% คิดเป็นงบโฆษณาดิจิทัล 2,711 ล้านบาท อันดับสองคือ YouTube ที่ครองส่วนแบ่ง 16% คิดเป็นเม็ดเงิน 1,526 ล้านบาท ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ ยังคงเห็นแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของทั้ง Facebook และ YouTube อันดับสามคือ Display ที่ครองส่วนแบ่ง 15% คิดเป็นเม็ดเงิน 1,461 ล้านบาท แม้ว่า Display จะครอบครองส่วนแบ่งงบโฆษณาดิจิทัลเป็นอันดับที่สามในปี 2559 แต่แนวโน้มของการใช้สื่อประเภทนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะต้องรอดูว่าในปี 2560 นี้สื่อ Display จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด

นายศุภชัย ปาจริยานนท์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) กล่าวว่าปี 2559 สื่อโฆษณาดิจิทัลยังเติบโตเป็นเลขสองหลัก และปี 2560 จะเป็นปีที่สื่อโฆษณาดิจิทัลจะก้าวผ่านตัวเลขทางจิตวิทยาที่สำคัญคือ 10,000 ล้านบาท ด้วยปัจจัยประกอบกันทั้งด้านเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ผู้บริโภคใช้เวลากับสื่อดิจิทัลมากขึ้น และแบรนด์ต่างๆก็ลงทุนกับสื่อดิจิทัลมากขึ้น ทำให้เรามั่นใจว่า ปีนี้จะเป็นอีกปีที่สื่อดิจิทัลจะเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา  อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นความท้าทายของนักการตลาดคือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวได้คุ้มค่า ในขณะที่คู่แข่งเองก็หันลงมาเล่นกับสื่อดิจิทัลมากขึ้นเช่นกัน

นายนรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร อุปนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และประธานคณะกรรมการจัดทำ รายงานวิจัยสำรวจมูลค่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล กล่าวว่า ปีนี้เรายังคงเห็นการเติบโตของสื่อโฆษณาดิจิทัลอย่างต่อเนื่องในแง่ของเม็ดเงิน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เช่น กลุ่มสื่อสาร หรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว จากการรวบรวมความคิดเห็นจากเอเจนซี่ผู้นำทั้งหลายในเมืองไทย ให้ความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า สื่อออนไลน์ได้กลายมาเป็นสื่อหลัก ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม ตัวเลขคาดการณ์ในปี 2560 แสดงการเติบโตต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บ่งบอกถึงความมั่นใจของการเติบโตในปีนี้ของเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลจากเอเจนซี่ที่ร่วมในการสำรวจในครั้งนี้อีกด้วย

ดร.อาภาภัทร บุญรอด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กันตาร์ อินไซท์ (ประเทศไทย) กล่าวว่าการที่ทาง กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ กันตาร์ อินไซท์ ประเทศไทย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสำรวจและวิจัยการตลาด ได้รับเกียรติจาก สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ร่วมทำการสำรวจมูลค่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง ผลการสำรวจทำให้เห็นแนวโน้มการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลของนักการตลาดปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับสื่อดิจิทัลมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสามารถกล่าวได้ว่า สื่อโฆษณาดิจิทัล เป็นสื่อที่จะมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ และจะมีบทบาทมากขึ้นในยุคการตลาด 4.0 ที่โลกดิจิทัลเป็นสิ่งที่คนทุกระดับสามารถจับต้อง และเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังทำให้เห็นว่ารูปแบบของการโฆษณาดิจิทัลก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม (Right Target at the Right Time) มากขึ้นกว่าการทำโฆษณาในยุค 2.0 และ 3.0 ที่ผ่านมา ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่นักการตลาดจะต้องอัพเดทสื่อโฆษณาดิจิทัลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง (Guideline) ในการวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในงบประมาณที่เหมาะสม

นายกิตติ เศรษฐวีรวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยี และดิจิทัล บริษัท กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) ผู้รับผิดชอบโครงการสำรวจมูลค่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล กล่าวว่าปัจจุบันคนไทยมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายโดย 80%* (ข้อมูลจาก Connected Life : http://connectedlife.tnsglobal.com/) ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยใช้ Smartphone เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตั  ซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (65% เท่านั้น) ทุกวันนี้เราสามารถพบเห็นพฤติกรรมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้คนแทบจะตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวของผู้บริโภค ส่งผลให้การบริโภคสื่อดิจิทัลมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น และทำให้สื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต รายงานมูลค่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล ปี 2559-2560 ที่ บริษัท กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ทำการสำรวจผ่าน ดิจิทัลเอเจนซี่ชั้นนำของเมืองไทยทั้ง 25 แห่ง ในครั้งนี้ จะเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณกับสื่อดิจิทัลของสินค้าและบริการต่างๆ ในหลากหลายมิติต่าง ทั้งมิติของประเภทอุตสาหกรรม มิติของประเภทสื่อดิจิทัล และได้รวบรวมมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญสื่อดิจิทัลระดับประเทศ และทิศทางของสื่อดิจิทัลในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด นักโฆษณา และผู้ที่สนใจในสื่อดิจิทัล

ผู้สนใจรายงานฉบับเต็มพร้อมด้วยข้อมูลดิบสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ที่ www.tnsglobal.com/thailand-digital-ad-spend-report

กี่ยวกับสมาคมฯ

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของสมาคมคือ เพื่อเผยแพร่คุณค่าของงานโฆษณาดิจิทัล, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายความต้องการของงานโฆษณาดิจิทัล, และสร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก รวมทั้งเพิ่มพูนมาตราฐาน ข้อกำหนดต่างๆ ในวิชาชีพของการโฆษณาดิจิทัล ปัจจุบันมีสมาชิกของสมาคมฯ รวม 66 บริษัท สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้นG ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และเว็บไซต์ของสมาคม www.daat.in.th

เกี่ยวกับกันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์)

กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) เป็นหนึ่งในบริษัทวิจัยชั้นนำระดับโลก ด้วยเครือข่ายสำนักงานในกว่า 80 ประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยทางการตลาดเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจในหลากหลายด้าน อาทิ การขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่ การพัฒนานวัตกรรมสินค้า แบรนด์และการสื่อสารการตลาด การพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้าและพนักงานในองค์กร ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมวิจัย และโซลูชั่นด้านการวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ ทีเอ็นเอส เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทกันตาร์ อินไซท์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นกลุ่มให้คำปรึกษา ข้อมูล และการวิเคราะห์เจาะลึกในเครือ WPP อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TNS ได้ที่ www.tnsglobal.com

DAAT press release

Press Report Thailand Digital Advertising Spend


Parse error: syntax error, unexpected ':' in C:\Inetpub\vhosts\daat.in.th\httpdocs\wp-content\themes\theme1347\footer.php on line 4848