แจ้งเเนวปฏิบัติด้านการโฆษณาดิจิทัล ฉบับที่ 3

ตามที่ ได้มีการเริ่มลงประกาศโฆษณาในสื่อดิจิทัลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมานั้น สมาคมฯ ขอแนะนำผู้ลงโฆษณา และเอเยนซี่ให้พิจารณาเนื้อหาข้อความในงานโฆษณาที่จะลงประกาศในสื่อดิจิทัล ดังนี้
1. ไม่มีภาพโฆษณาที่มีการแต่งกายหรือกิริยาอาการไม่เหมาะสม
2. พิจารณาลดโทนสีฉูดฉาดตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ลงประกาศโฆษณาในสื่อดิจิทัลหมายรวมถึง
• สื่อ Digital ในรูปแบบ Reservation Display/Video ad บนพื้นที่ internet
• สื่อ Digital ในรูปแบบ Self-serve or Biddable Media (Google Display Network, YouTube, Facebook, Programmatic และอื่นๆ)
• สื่อ Social Media

—————————————————————————————

As per the second Digital Advertising Guideline during the mourning period in Thailand, the resumption of the advertisements from Oct 21st, 2016 onward, we recommend all advertisers and media agencies to respectfully consider the content as following:
1. Strongly refrain from all inappropriate and disrespectful dress code and behavior
2. Respectfully consider reducing the extremely colorful visuals as appropriate

Furthermore, please note that digital advertising includes:
• Digital Reservation Media: Display and VDO Ad on the internet
• Self-serve Digital Media, Biddable Media (Google Display Network, YouTube, Facebook, Programmatic, etc.)
• Social Media


Parse error: syntax error, unexpected ':' in C:\Inetpub\vhosts\daat.in.th\httpdocs\wp-content\themes\theme1347\footer.php on line 4848